Termički efekt hrane TEF

Termički efekt hrane TEF

Termički efekt hrane ili TEF se odnosi na to da probava i apsorpcija hrane zahtjevaju energiju.

Termički efekt hrane(TEF) je postotak unešenih kalorija hranom koji otpadne na probavljanje i apsorpciju te iste hrane.

Svaki makronutrijent ima različiti TEF.

Masti 0-3%.

Ugljikohidrati 5-10%.

Proteini 20-30%.

Novi postovi:

logo